Therapie

We krijgen les in van alles: taal, wiskunde, zwemmen, autorijden. Maar niet in leven. Terwijl het, eenmaal ontregeld, lang niet altijd meevalt om weer terug te veren.

Er kan overspanning spelen, burnout, somberheid, depressie, angst of Post Traumatische Stress (PTSS). Of er is een moeilijke periode waarin het allemaal niet lekker gaat. Psychische klachten ontstaan altijd als gevolg van een combinatie van persoonlijkheid en gebeurtenissen. In behandelingen besteed ik daarom aandacht aan beide factoren.

Cognitieve therapie

Middels cognitieve therapie onderzoek ik samen met de cliënt hoe hij/ zij in het leven staat. Welke gedachten spelen een rol? In welk gedrag komt dit naar voren? Zijn er vastzittende normen of wetten die in de weg zitten? Het oefenen met een andere “bril” kan een echte verandering in gang zetten. Ik werk hierbij vanuit de positieve psychologie: we sluiten aan bij wat al wel goed gaat. Dit staat aandacht voor verdriet en nare gebeurtenissen niet in de weg. Wel geeft het steeds vertrouwen in een goede afloop. Cognitieve therapie is bewezen effectief. Voor meer informatie over deze methode kunt u kijken op VGCt.nl.

EMDR

EMDR is een bijzonder goede methode om negatieve ervaringen te verwerken. De gebeurtenis voelt erna rustig aan en er is ruimte om anders naar de eigen rol te kijken. Cliënten zijn vaak verrast door het grote en ook snelle effect van EMDR. Bij relatief beperkte nare gebeurtenissen kan het opruimen ervan vaart in het traject brengen. Bij echte trauma’s staat verwerking juist centraal in de behandeling. Naast EMDR wordt er dan aandacht besteed aan hoe verder te leven met deze ervaringen.

Ook van EMDR is wetenschappelijk aangetoond dat het werkzaam is. Bij trauma is het zelfs de behandeling van eerste voorkeur van de WHO. Zie verder EMDR.nl.

Ik vind het behandelen van trauma’s heel dankbaar werk: ik heb vaak gezien hoeveel het kan betekenen in het leven van mijn cliënten. Daarom ben ik ook aangesloten bij het landelijke therapeutennetwerk van ARQ IVP - www.arq.org.

arq

In dat kader begeleid en behandel ik mensen die onder andere te maken hebben gehad met ingrijpende gebeurtenissen op het werk.

Bij afronding van trajecten geven cliënten meestal aan dat het vooraf een stap was om in behandeling te komen. Achteraf ervaren ze de therapie vaak als prettig, leerzaam en opbouwend. Cliënten hebben dan waardevolle inzichten opgedaan, ervaren weer rust en voelen zich sterker.

Werkgever/bedrijfsarts

Voor therapie worden cliënten vrijwel altijd verwezen door hun bedrijfsarts of werkgever. De werkgever betaalt dan de kosten voor het traject. Soms is de behandeling voor een groot deel gericht op werkgerelateerde doelen. Vaak is de hulpvraag veel breder dan dat: het gaat om onderliggende processen of (ook) privéproblemen spelen een rol. Voor de werkgever kan het dan toch gunstig zijn om te verwijzen:

  • Er wordt snel gestart
  • Overleg is mogelijk na toestemming van cliënt
  • In alle trajecten wordt aandacht besteed aan werk, nadrukkelijk of zijdelings
  • Bij uitval wordt verantwoorde re-integratie ondersteund
  • In het kader van de Wet verbetering poortwachter kan verwijzing een goede stap zijn.

Omdat ik Psycholoog Arbeid en Gezondheid NIP ben, worden mijn trajecten door diverse verzuimverzekeringen voor werkgevers vergoed. Ik streef ernaar de intake te plannen binnen twee werkweken na aanmelding, waarna ik een behandelvoorstel stuur.

Rapportage

Altijd ná toestemming van de cliënt kan ik overleggen met en rapporteren aan de opdrachtgever. In ieder geval na de intake en na afronding versturen we samen een korte rapportage.

Privacy

Ik vind privacy belangrijk en houd me aan de AVG. Klik hier voor de privacy policy.