Loopbaan & Coaching

Ik sta even stil en dat is een hele vooruitgang (Bertolt Brecht)

Coaching

Bij doelen op het gebied van persoonlijke ontwikkeling en vaardigheden is coaching passend. We nemen denk- en gedragspatronen daarbij onder de loep in het licht van een duidelijke coachvraag. Gaandeweg wordt dan duidelijk waarom het tot nog toe niet gelukt is de doelen te bereiken en wat er nodig is om daar wel te komen. Als uitgangspunt gebruik ik de positieve psychologie, waarbij stap voor stap wordt voortgebouwd op wat al goed gaat.

Een geslaagde coaching brengt nieuwe inzichten en vaardigheden en erna kunnen cliënten gesterkt door in de gewenste richting. Zo kan een kort traject soms al leiden tot grote veranderingen.

Loopbaancoaching

Ook in loopbaantrajecten worden cliënten uitgenodigd om even stil te staan. Ze worden zich bewust van hun waarden, interesses en mogelijkheden. Om daar te komen brengen we successen en plezierige ervaringen tot nog toe in kaart. Ook de hobbels op de weg komen aan bod. Welke kwaliteiten zijn er en welke valkuilen hebben juist aandacht nodig? We nemen belemmerende denk- en gedragspatronen onder de loep, net als manieren om hier anders mee om te gaan. Ook buiten de gesprekken is inzet nodig bij het uitvoeren van huiswerkopdrachten. Deze zetten aan tot denken of schakelen bijvoorbeeld de omgeving in om een bredere kijk op de zaak te verkrijgen.

Tijdens dit proces wordt duidelijk hoe passend de huidige functie is en welke andere opties er zijn. Het komt meer dan eens voor dat cliënten tijdens zo’n traject beseffen toch op de juiste positie te zitten. Het onderkennen van en werken aan knelpunten is dan genoeg geweest om prettig verder te kunnen werken. Natuurlijk gebeurt het ook dat al snel in een loopbaantraject duidelijk wordt dat de huidige functie juist helemaal niet passend is. Het begrijpen waarom het nu niet goed gaat en wat dan wel zou passen kan bevrijdend zijn. Dit is soms het begin van subtiele verandering of een nieuwe wending.

Mijn aanpak

Ik heb een coachingsopleiding gedaan, maar maak vooral gebruik van de combinatie van mijn studies Psychologie en Bedrijfskunde. Ik begrijp wat mensen drijft en de belemmeringen die er kunnen spelen. Daarnaast heb ik kennis van organisaties en dynamiek op de werkvloer. Dat maakt mijn trajecten zowel inzichtgevend als praktisch van aard.

Ik heb er plezier in om mensen verder te helpen en cliënten omschrijven de coaching als positief, leerzaam en voortvarend.

Aanmelding

Cliënten worden soms verwezen door hun werkgever. Ook kunnen coachees zichzelf aanmelden voor een loopbaan- of coachingstraject. Ik streef ernaar de intake te plannen binnen twee werkweken na aanmelding waarna een coachplan met offerte volgt.

Rapportage

Altijd na toestemming van de cliënt kan ik overleggen met en rapporteren aan een eventuele opdrachtgever. In ieder geval na de intake en na afronding verstuur ik dan samen met cliënt een korte rapportage.

Privacy

Ik vind privacy belangrijk en houd me aan de AVG. Klik hier voor de privacy policy.